Általános Szerződési Feltételek

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

Általános szerződési feltételek 

1./ Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a szerződésekre,amelyek a Vízker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (8200 Veszprém Pápai u.49.) mint Szállító és Megrendelője között,a Vízker Kft webáruházán keresztül történő megrendelésekkel jön létre. Minden ettől eltérő feltétel csak a Vízker Kft kifejezett írásos nyilatozata esetén érvényes .A Vízker Kft fenntartja magának a jogot,hogy jelen feltételeket bármikor ,a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. A webáruházban megjelenő termékek és árak nem tekinthetők jogilag kötelező ajánlatnak, hanem egy kötelezettség nélküli online katalógusnak. A szállítási szerződés létrejötte 

2./ A szállítási szerződés létrejön abban az esetben,ha a Megrendelő által írásban benyújtott megrendelést Szállító ugyancsak írásban visszaigazolja .A szerződés létrejöttével minden megrendelő kijelenti,hogy a jelen szállítási szerződési feltételekben foglaltakat elolvasta,megértette és elfogadja. Amennyiben Megrendelő 48 órán belül sem visszaigazolást, sem árut nem kap úgy számára a rendelése a továbbiakban nem kötelező érvényű. Vízker Kft nem vállal felelősséget semmilyen, az internetes kapcsolatban, levelezőrendszerben , bármilyen adatforgalomban fellépő technikai vagy egyéb hibáért és az ebből eredő következményekért. 

3./ Ha a Szállító a megrendeléstől eltérő tartalmú szállítást igazol vissza, akkor az új ajánlattételnek minősül és csak a Megrendelő írásban történő elfogadása esetén jön létre a szerződés. 

4./ A Szállító által tett ajánlatok érvényességi ideje 15 naptári nap. Árak és fizetési feltételek 

5./ A vételár a webáruházban megjelenő adott termékre megadott nettó, áfa nélküli egységár. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, azok a webáruházban való megjelenéssel azonnal érvénybe lépnek. Amennyiben a megrendelés feladása és a teljesítés időpontja közti időszakban árváltozás történik, Szállító a megrendeléskor érvényben levő árat csak az akkor készleten levő mennyiség erejéig tudja garantálni. 

6./ Fizetési módok: - a Szállító telephelyén történő személyes átvétel esetén készpénzzel bankkártyával vagy - helyszínre szállítás (futárszolgálat,stb.)esetén előreutalással vagy utánvéttel Szállítás, teljesítés helyszíne 

7./ A teljesítés helyszíne a Szállító és Megrendelő közötti megállapodás alapján kerül meghatározásra 

8./ A Szállító telephelyén történő átvétel esetén a termék felrakásáról a Szállító saját költségén gondoskodik. Megfelelő szállítóeszköz biztosítása Megrendelő feladata ,az ebből adódó nemleges teljesítésért Szállító nem vállal felelősséget. A helyszíni átvétel helye: Vízker Kft 8200 Veszprém,Pápai u.49. Ideje: hétfőtől péntekig 7-15 óra között 

9./ Helyszínre történő szállítás esetén a lerakodásról a Megrendelő saját költségén gondoskodik. Helyszínre szállítás esetén Szállító a szállítási költségekről tájékoztatja a Megrendelőt,amelynek elfogadását írásban igazolja vissza. 

10./ A termékek átvétele a teljesítés helyén minőségi és mennyiségi átvétellel történik. A teljesítés megtörténtét Megrendelő a szállítási okmány (szállítólevél, számla ) aláírásával és bélyegzővel igazolja. 

11./ Megrendelőnek az áru átvételekor azonnal jeleznie kell mennyiségi és minőségi kifogásait,ellenkező esetben a kifogás jogosságának bizonyításáig vélelmezni kell ,hogy Szállító szerződésszerűen teljesített. Az észlelt hiányosságokról jegyzőkönyvet kell felvenni amelyet mind a Szállító,mind pedig a Megrendelő képviselője aláír. 

12./ Az átvételkor fel nem tárható kifogásokat a Megrendelőnek haladéktalanul írásban jelezni kell a Szállító felé az azt bizonyító okmányokkal együtt. Garancia, jótállás 

13./ Szállító a leszállított termékekhez Megfelelőségi nyilatkozatot,ÉME .t vagy minőségi bizonyítványt biztosít. A hibás terméket annak jogossága esetén kicseréli vagy visszaveszi Megrendelőtől. Szállító a termék minőségéért annak rendeltetésszerű használata , szakszerű beépítése esetén vállal felelősséget. Ettől eltérő esetben Szállítót a termék meghibásodása esetén felelősség nem terheli. Szerződéstől való elállás, áru visszavétele 

14./ A szerződés felmondása mindkét fél részéről kizárólag írásban történhet. 

15./ A Szállító a szerződéstől számított 2 naptári napon belül jogkövetkezmény nélkül elállhat. 

16./ Megrendelő által kezdeményezett szerződésfelmondás esetén, amennyiben nem történt meg a termék legyártása vagy beszerzése a felmondás minden jogkövetkezmény nélkül bekövetkezik. A Megrendelő részére már legyártott vagy beszerzett , különösen egyedi termékek esetén a Megrendelő tartozik a megrendelt termék teljes vételárát Szállító részére megfizetni. Jogvita 

17./ Az ebben az általános szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

18./ Jogvita esetén a szerződő felek a Veszprémi Városi Bíróság kizárólagos illetőségét kötik ki. Adatvédelem 19./ A webáruházban regisztrált és vásárlóként megjelenő partnereink adatait bizalmasan kezeljük, az adatok felhasználása kizárólag a velük való kapcsolattartásra használható fel. Harmadik félnek történő hozzáférést nem tesszük lehetővé. 

Vízker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Kosár

A kosár üres.